Information om olika sorters sopor, hur du ska sortera dem och var de ska lämnas för att tas om hand på rätt sätt. Genom att sortera dina sopor gör du en värdefull insats för miljön.

Genom att sortera våra sopor sparar vi energi och naturresurser och skyddar både människor och miljö. Värdefulla och farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt och mycket kan återvinnas så att det kan bli nya produkter. Enligt sopor.nu producerar vi varje år i genomsnitt 466 kg avfall per person!

Här kan du läsa hur du kan minska ditt avfall med 115 kg 

Hushållssopor, matavfall och återvinningsstationer i din närhet

Holmby återvinningscentral, insamlingar och återbruk

Kontakt

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Mer om miljömål och avfallshantering

Avfallsplan och renhållnings-ordning

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska mängden avfall och medverka till nationella, regionala och lokala miljömål. 

Renhållningsordningen innehåller lagar och regler för insamling av avfall samt ansvarsområden för avfallshantering i kommunen.

Sorteringsanvisningarna informerar om hur du ska hantera olika sorters sopor, till exempel farligt avfall