Sunne kommun ändrar sina rutiner för fakturering av vatten, avlopp och renhållning med start från februari 2020.

Alla kunder kommer framöver att faktureras varannan månad. 

Fakturor kommer följande månader, februari, april, juni, augusti, oktober och december oavsett tidigare fakturaperiod. 

Alla som har faktura en gång om året kommer från och med nästa år att få sin faktura i september. 

Kunder med slamtömning kommer att få sin tömning fakturerad på närmsta faktura efter tömning. 

Det finns möjlighet att få e-faktura, gå in på er internetbank och anmäl er där. Man kan även välja att få fakturorna på autogiro. Kontakta kundtjänst så hjälper de er, måndag - fredag kl. 08.00 - 12.00, på telefon 0565 - 162 02. 

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne