Våra hushållssopor hanteras i flera steg innan de slutlingen bränns vid Karlstad Energi.

Det är entreprenören NordRen AB som hämtar avfallet från våra hushåll. Det fraktas till Holmby Återvinningscentral där det lastas om för vidare transport tilll Karlstads Energi AB. Där bränns avfallet och värmen skickas ut på Karlstads fjärrvärmenät.

Hämtning av hushållsavfall sker enligt fastställd körplan en gång varannan vecka.

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne