Farligt avfall är produkter som när de kommer ut i naturen ger allvarliga skador på djur, växter och människor. Produkter märkta med varningstexter klassas ofta som farligt avfall.

Kommunen har ansvar för hushållens farliga avfall

Ansvaret omfattar mottagning och behandling.
Det regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall.

Nya transportregler 

Just nu kommer det inte att ske någon insamling av den röda boxen. Nya regler för transport av farligt avfall gör det inte möjligt för oss att samla in på samma sätt tidigare. 

Rutiner för insamling av farligt avfall och tömning av de röda miljöboxarna. 

MiljöboxDet går även bra att lämna in ditt farliga avfall direkt till Holmby Återvinningscentral. 

Vill du inte sortera själv på Holmby är du välkommen att lämna in den ändå.
Vi sorterar åt dig och du får en tom box med dig hem. 

Förpacka det farliga avfallet väl, gärna i originalförpackningen och märk upp med vad det innehåller. 

Saknar du en box 

Saknar du den röda miljöboxen, har inte fått någon eller om den har gått sönder är du välkommen att hämta en ny eller byta ut den på Holmby Återvinningscentral. Detta gäller dig som har ett renhållningsabonnemang i kommunen.

Öppettider, Holmby Återvinningscentral

Följande öppettider gäller för Holmby återvinningscentral

  • Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl 07.00–15.45
  • Torsdag kl 07.00–17.45
  • Lördag, kl 09.00–12.45
  • Återvinningscentralen är stängd alla röda dagar samt påsk-, midsommar-, jul-, och nyårsafton.
    Dag före midsommarafton stänger vi kl 15.45

Kontakt

Återvinningscentral, Holmby
E-post: holmbyavc@sunne.se
Tel: 0565-162 21
Besök: Holmby 24
Adress: 115. Holmby Åvc, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne