Farligt avfall är produkter som när de kommer ut i naturen ger allvarliga skador på djur, växter och människor. Produkter märkta med varningstexter klassas ofta som farligt avfall.

Kommunen har ansvar för hushållens farliga avfall

Ansvaret omfattar insamling, transport, och behandling. Det regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen. Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall.

Rutiner för insamling av farligt avfall och tömning av de röda miljöboxarna. 

MiljöboxVid varje stopp stannar vi 2,5 timme på en trafiksäker plats för att samla in ditt farliga avfall i den röda boxen. Det går även bra att lämna in ditt farliga avfall direkt till Holmby Återvinningscentral.

Förpacka det farliga avfallet väl, gärna i originalförpackningen och märk upp med vad det innehåller. Man behöver inte invänta sortering, utan lämna in boxen med farligt avfall och få en ny tom med dig hem direkt.

Tider och platser för insamling finns i körschemat under dokument till höger. 

Nästa hämtning av farligt avfall sker i november. 

Saknar du den röda miljöboxen, har inte fått någon eller om den har gått sönder så kan du hämta en ny eller byta ut den på Holmby Återvinningscentral om du har ett renhållningsabonnemang i kommunen.

Öppettider, Holmby Återvinningscentral

Följande öppettider gäller för Holmby återvinningscentral

  • Måndag, tisdag, onsdag, fredag kl 07.00–15.45
  • Torsdag kl 07.00–17.45
  • Lördag, kl 09.00–12.45
  • Återvinningscentralen är stängd alla röda dagar samt påsk-, midsommar-, jul-, och nyårsafton.
    Dag före midsommarafton stänger vi kl 15.45

Kontakt

Återvinningscentral, Holmby
E-post: holmbyavc@sunne.se
Tel: 0565-162 21
Besök: Holmby 24
Adress: 115. Holmby Åvc, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne