Avgiften för slamtömning består av tömningsavgift och slambehandlingsavgift. Alla villor och fritidshus med egna avloppsanläggningar skall ha slamtömning, normalt en gång per år.

Slamtömning sker enligt ett fastställt körschema och kan ske flera gånger per år om abonnenten begär det. Det är endast kommunens entreprenör som får tömma din avloppsanläggning, det gäller även om du behöver tömma den akut. 
Läs mer om slamtömning och körschema för slamtömning här 

Vad kostar slamtömning?

Ärenden som handlar om slamtömning hanteras av Avfallsenheten. Avgifterna för dessa hittar du i Renhållningstaxan, se rubriken Dokument. 

Har du frågor om din räkning kontaktar du vår kundtjänst.

Undvik extra avgifter för slamtömning

  • Avgiften för slutna avloppstankar blir högre eftersom de oftast inte ligger i ordinarie körschema. Du ringer när tanken är full, vilket medför ett separat besök enbart för denna tömning. Du kan få en lägre avgift om tömningen av tanken kan läggas in på ordinarie körschema.
  • Slamtömning utan körschema, kan medför en merkostnad för abonnenten, eftersom ett nytt separat besök krävs. 
  • Som fastighetsägare är du ansvarig för din anläggning och arbetsmiljön för den som hämtar ditt slam. Det finns arbetsmiljökrav som måste fungera för att du ska undvika tilläggsavgifter. Tilläggsavgifter debiteras för:
    Hämtning ej förberedd. Tillfartsväg inte anpassad eller säker. Lång slangdragning. Tungt lock

Kostnader för själva anläggningen

Allt som rör själva anläggningen handläggs av Miljö- och byggenheten. Det handlar om tillsyn, vissa tillstånd och viss prövning av ansökan eller dispens.
Avgifterna för dessa hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, se rubriken Dokument. 

Kontakt

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.