Avgiften som alla abonnenter betalar för den kommunala sophanteringen bestäms av en renhållningstaxa. Hur mycket du betalar beror på soptunnans storlek och vilket hämtningsintervall du har. Här kan du läsa mer om de taxor och avgifter som finns i Sunne.

Fast avgift renhållning

Alla fastigheter betalar en fast avgift för den kommunala renhållningen.
Den fasta avgiften är en per fastighet och en per lägenhet i flerfamiljshus.

Ny avgift

Från och med 1 april 2020 har regeringen infört en förbränningsskatt på avfall. Skatten är på 75 kronor/ton. Framöver kommer det ske en stegvis upptrappning av skatten. 2021 blir skatten 100 kronor/ton och 2022 blir skatten 125 kr/ton.

Från och med 1 april har Sunne kommun därför justerat den rörliga avgiften. Se ny taxa under dokument i högerspalten.

Det här betalar du för

I fasta avgiften ingår administration, hämtning och omhändertagande av farligt avfall. Dessutom att kan man lämna elektriskt och elektroniskt avfall, återvinningsbart avfall och avfall till deponi på Holmby Återvinningscentral.

Utöver fasta avgiften tillkommer också en rörlig avgift som varierar beroende på hur stort kärl hushållet har och hur ofta det töms.

Du kan läsa mer och se alla avgifter i avfallstaxan som finns i högerspalten.

Har du frågor om din räkning kontaktar du vår kundtjänst.

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 15
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Dokument