Här kan du läsa mer om taxor och avgifter för ditt avfall. Den kommunala sophanteringen regleras av renhållningstaxan. Hur mycket du betalar beror på soptunnans storlek och vilket hämtningsintervall du har.

Fast avgift renhållning

I fasta avgiften för renhållning ingår administration, hämtning och omhändertagande av farligt avfall. Dessutom att kan man lämna elektriskt och elektroniskt avfall, återvinningsbart avfall och avfall till deponi på Holmby Återvinningscentral.
Du kan läsa mer och se alla avgifter i renhållningstaxan.

Förbränningsskatt

Från och med 1 april 2020 har regeringen infört en förbränningsskatt på avfall. Skatten är på 75 kronor/ton. Framöver kommer det ske en stegvis upptrappning av skatten. 2021 blir skatten 100 kronor/ton och 2022 blir skatten 125 kr/ton.

Vad kostar ditt avfall?

Renhållningstaxan

Ärenden som handlar om hanteringen av ditt avfall hanteras av Avfallsenheten.
Det handlar till exempel om sophämtning och slamtömning.
Avgifterna för dessa hittar du i Renhållningstaxan, se rubriken Dokument.
Har du frågor om din räkning kontaktar du vår kundtjänst.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Ärenden som hamnar inom miljöbalkens område hanteras av Miljö- och byggenheten.
Det handlar om tillsyn, vissa tillstånd och viss prövning av ansökan eller dispens.
Exempel på det är när fastighetsägare själv vill hantera sitt avfall (hushållsavfall, kompost och slam).
Avgifterna för dessa hittar du i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, se rubriken Dokument.

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02 vardagar kl.8-12
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. VA och avfallsenheten, 686 80 Sunne

Kundtjänst

Vatten och avfall
tekniskaenheten@sunne.se
Tele: 0565-16202
Besökstid (bokas): kl 8-12
Ärenden: 
beställning, annan  hämtningstid, faktura, akut beställning.
Kvällar och helger lämnas besked om vart du ska ringa för att få hjälp.

Vid ägarbyte, uppsägning av VA och avfall

Vid ägarbyte skrivs abonnemanget över till nya ägarna.
Läs mer om att säga upp abonnemanget här