Avgiften som alla abonnenter betalar för den kommunala sophanteringen bestäms av en renhållningstaxa. Hur mycket du betalar beror på soptunnans storlek och vilket hämtningsintervall du har. Här kan du läsa mer om våra taxor och avgifter.

Fast avgift renhållning

Alla fastigheter betalar en fast avgift för den kommunala renhållningen. Den fasta avgiften är en per fastighet och en 
per lägenhet i flerfamiljshus.

Det här betalar du för

I fasta avgiften ingår administration, hämtning och omhändertagande av farligt avfall. Dessutom att kan man
lämna elektriskt och elektroniskt avfall, återvinningsbart avfall och avfall till deponi på Holmby Återvinningscentral.

Utöver fasta avgiften tillkommer också en rörlig avgift som varierar beroende på hur stort kärl hushållet har och hur ofta det töms.

Du kan läsa mer och se alla avgifter i avfallstaxan som finns i högerspalten.

Har du frågor om din räkning kontaktar du vår expedition.

Kontakt

Agneta Haglund
Handläggare inom vatten och avfall
E-post: agneta.haglund@sunne.se
Tel: 0565-162 02
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 6
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne