På Holmby återvinningscentral tar vi emot grovavfall från hushåll och verksamheter. Det vill säga allt avfall som är så stort att det inte får plats i soptunnan.

Öppettider, Holmby Återvinningscentral

  • Måndag, onsdag, fredag 07.00-16.00
  • Tisdag och torsdag 07.00-18.00
  • Lördag 09.00-13.00

Holmby återvinningscentral är stängd alla röda dagar (söndagar och helgdagar) och påsk-, midsommar-, jul-, och nyårsafton. Torsdag före långfredag och midsommarafton stänger vi kl.16.00

Sortering

När du lämnar ditt grovavfall på Holmby återvinningscentral ska det sorteras och lämnas på avsedd plats på området. Det finns tydlig skyltning så att du vet var du ska göra av det som ska slängas. Återvinningscentralen är bemannad, är du osäker var du ska lägga ditt avfall eller har andra frågor är det bara att du tar kontakt personalen.

Hushåll

På återvinningscentralen får du som privatperson i Sunne kommun kostnadsfritt lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall från ditt hushåll. Det ingår i den fasta avgiften för renhållning som du betalar till kommunen.

Företag, föreningar och andra verksamheter

Företag, föreningar och andra verksamheter får lämna avfall på återvinningscentralen mot en avgift. Kontakta personalen innan avlastning.

Vägbeskrivning

För att komma till Holmby återvinningscentral tar man av från E45 vid Holmby, norr om Sunne, och åker mot Gräsmark.
Efter några hundra meter finns återvinningscentralen, det är skyltat vid avfarten. Se även karta under "Hitta hit", nedan.

Kontakt

Återvinningscentral, Holmby
E-post: holmbyavc@sunne.se
Tel: 0565-162 21
Besök: Holmby 24
Adress: 115. Holmby Åvc, 686 80 Sunne

Eva-Karin Nilsson
Avfallstekniker
E-post: eva-karin.nilsson@sunne.se
Tel: 0565-164 22
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1. Avfallsenheten, 686 80 Sunne