Som vårdnadshavare har du rätt att välja vilken skola i kommunen ditt barn ska gå i, under förutsättning att det finns plats i skolan.

Val av skola, förskoleklass

När det är aktuellt för ditt barn att börja i förskoleklass, får du ett brev med en anvisad skola i ditt upptagningsområde. 

Om du vill att ditt barn ska gå i en annan skola än den anvisade skolan, så fyller du i det på skolvalsblanketten. 

Väljer du att placera ditt barn i en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte rätt till skolskjuts. 

Byte av skola inom kommunen

Du kan ansöka om att byta skola både under pågående läsår och kommande läsår. Använd blanketten Ansökan eller byte till kommunal skola i Sunne kommun. 

Byte av skola från annan kommun

Du kan ansöka om skolgång för elev som är folkbokförd i annan kommun med hjälp av blanketten Ansökan om skolgång i Sunne kommun för elev som är folkbokförd i annan kommun.