Välkommen till skolan läsåret 2021 - 2022! Här hittar du tider för skolstarten.

Skolstartstider läsåret 2021 - 2022

Grundskolan förskoleklass - åk 6

18 augusti 2021, samling sker i respektive klassrum.

  • Gräsmark – 07:45
  • Svensby – 07:45
  • Klätten - 07:45
  • Lysvik – 07:45
  • Prästbol – 07:50
  • Skäggeberg – 08:15
  • Östra Skolan – 08:20

Högstadiet

Fryxellska skolan åk 7, onsdag 18 augusti klockan 08:10
Åk 7 samlas i sina klassrum, mentorer möter upp på Snacketorget. 

Fryxellska skolan åk 8 och 9, torsdag 19 augusti klockan 08:10
Åk 8 samling i respektive klassrum där mentorer möter upp, se anslag om sal på Snacketorget. 

Åk 9 samling i respektive klassrum där mentorer möter upp, se anslag om sal på Snacketorget. 

Gymnasiet, SG/Broby 18 augusti

Åk 1 Nationella program - samling klockan 08:10 i Hörsalen
Åk 2 och 3 Nationella program - samling klockan 13:00. Se anslag på skolan
IM Introduktionsprogrammet - samling klockan 08:30 i sal B13
Språkintroduktion - samling klockan 08:30 i Hörsalen

Gymnasiet, SG/Södra Viken 18 augusti

NB21 - samling i Bergströmssalenklockan 08:30
FT21A - samling i Tentipitältet klockan 08:30
FT21 B - samling i Sal 26 klockan 08:30
NB19 - samling i Sal 20 klockan 08:30
FT19 - samling i sal A22 SG/Broby klockan 08:30

Torsdag 19 augusti

NB20 - samling i Bergströmssalen  klockan 08:30
FT20 - samling i Sal 2 klockan 08:30


Alla grundskole- och gymnasieelever omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller för såväl skoltid som fritid. Försäkringen är tecknad av Sunne kommun.

Välkommen!
Sunne kommun

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne