Välkommen till skolan läsåret 2020 - 2021! Här hittar du tider för skolstarten.

Skolstartstider läsåret 2020 - 2021

Grundskolan förskoleklass - åk 6

17 augusti 2020, samling sker i respektive klassrum.

  • Gräsmark – 07:45
  • Svensby – 07:45
  • Klätten - 08:00
  • Lysvik – 07:45
  • Prästbol – 08:00
  • Skäggeberg – 08:15
  • Östra Skolan – 08:20

Högstadiet

Fryxellska skolan åk 7, måndag 17 augusti klockan 08:10
Åk 7 samlas i sina klassrum, mentorer möter upp på Snacketorget. 

Fryxellska skolan åk 8 och 9, tisdag 18 augusti klockan 08:10
Åk 8 samling i respektive klassrum där mentorer möter upp, se anslag om sal på Snacketorget. 

Åk 9 samling i respektive klassrum där mentorer möter upp, se anslag om sal på Snacketorget. 

Gymnasiet, SG/Broby 17 augusti

Åk 1 Nationella program - samling klockan 08:10 i Hörsalen
Åk 2 och 3 Nationella program - samling klockan 13:00. Se anslag på skolan
IM Introduktionsprogrammet - samling klockan 08:30 i sal B13
Språkintroduktion - samling klockan 08:30 i Hörsalen

Gymnasiet, SG/Södra Viken 17 augusti

FT20 - samling i Sal 2 klockan 08:30
FT19 - samling i Sal 25 klockan 08:30
FT18 - samling i Sal 26 klockan 08:30

NB20 - samling i Sal 2 klockan 10:00
NB19 - samling i Sal 20 klockan 08:30
NB18 - samling i Sal 15 klockan 08:30


Alla grundskole- och gymnasieelever omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller för såväl skoltid som fritid. Försäkringen är tecknad av Sunne kommun.

Välkommen!
Sunne kommun

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34, 072-204 55 89
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne