Välkommen till skolan läsåret 2022 - 2023! Här hittar du alla tider för skolstarten.

Skolstartstider läsåret 2022 - 2023

Grundskolan förskoleklass - åk 6

Tisdag 16 augusti 2022, samling sker i respektive klassrum.

 • Gräsmark 
  samling klockan 07.45
 • Svensby 
  samling klockan 07.45
 • Klätten
  samling klockan 07.45
 • Lysvik
  samling klockan 07.45
 • Prästbol 
  samling klockan 07.50
 • Skäggeberg 
  samling klockan 08.15
 • Östra Skolan
  samling klockan 08.20

Högstadiet, Fryxellska skolan

Tisdag 16 augusti, samling i respektive korridor, där information finns

 • Årskurs 7,
  samling klockan 08.10
 • Årskurs 8,
  samling klockan 08.10
 • Årskurs 9, 
  samling klockan 08.10

Gymnasiet, SG/Broby

Tisdag 16 augusti

 • Åk 1 Nationella program
  samling klockan 08.10 i Hörsalen
 • Åk 2 och 3 Nationella program
  samling klockan 13.00. Se anslag på skolan
 • IM Introduktionsprogrammet
  samling klockan 08.30 i sal B13
 • Språkintroduktion
  samling klockan 08.30 i Hörsalen

Gymnasiet, SG/Södra Viken

Tisdag 16 augusti

 • NB20
  samling i sal 15 klockan 08.30
 • NB22
  samling i Bergströmsalen, klockan 13.00
 • FT20
  samling i sal 20 klockan 08.30
 • FT22 A & B
  samling i nya gymnasiebyggnaden klockan 08.30

Onsdag 17 augusti

 • FT21a
  samling i Sal 25 klockan 08.30
 • FT21b
 • samling i Sal 26 klockan 08.30
 • NB21
  samling i Sal 2 klockan 08.30


Alla grundskole- och gymnasieelever omfattas av en olycksfallsförsäkring som gäller för såväl skoltid som fritid. Försäkringen är tecknad av Sunne kommun.

Välkommen!
Sunne kommun

Kontakt

Evelin Larsson
Förvaltningssekreterare
E-post: evelin.larsson@sunne.se
Tel: 0565-160 34
Besök: Kvarngatan 4
Adress: 1.Administrativ stab, 686 80 Sunne