Med svenska som andraspråk avser man svenska som lärs in i den miljö där språket används som det huvudsakliga kommunikationsmedlet. För många av Sveriges invandrare är alltså svenska ett andraspråk

Språkrådet, institutet för språk och folkminnen har mycket bra information på sin webbplats om hur det är att lära sig svenska, kurser i svenska, spåktest, språkhjälpmedel med mera. Här finns också särskilda sidor för minoritetsspråk.
Till Spåkrådets webbplats

Ett sådant språkhjälpmedel är

Lexin, ett lexikon för invandrarundervisning

Lexin översätter till och från svenska på 15 olika språk och innehåller också dialoger och bildteman för ökad förståelse.

På Lexinsidorna kan du använda lexikon på sexton språk: albanska, arabiska, bosniska, engelska, finska, grekiska, kroatiska, nordkurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, svenska, sydkurdiska samt turkiska.
Lexin språklexikon på nätet