Kontakter, personal Östra skolan

Klicka på fliken Alla telefonnummer för lista på alla anställda.

Telefon Östra skolan, expeditionen 0565 - 157 00

Frånvaro- och sjukanmälan: via talsvar 0565-162 50 eller via Dexter (inloggning krävs).

Skolredaktören för Östra skolan: Anita Wiklund Lundin, Mejl: anita.wiklund@sunne.se

Hittar du några fel är vi tacksamma om epostar det till karina.berndtsson@sunne.se