Skolgården är stor och består av både asfalt och gröna områden, en grusplan för fotboll och vi har många lekredskap.

När skolan byggdes 1997 styrdes byggandet av miljöaspekten. Byggnaden består av fem klassrum med tillhörande grupprum samt två faktarum som delas av två intilliggande klasser. Varje klass har egen ingång, kapprum och toalett. Skolan har två slöjdsalar och fritidslokalen ligger mitt i skolan. Personalrum, arbetsrum och folkbiblioteket finns på övre våningen. Lysviks skola är en av fyra skolor i det Östra rektorsområdet.