Gräsmarks skola är en centralt belägen låg- och mellanstadieskola i Gräsmark. Skolan har 50-tal elever i åldrarna 6 till 12 år från förskoleklass till och med årskurs 6.