I menyn till vänster hittar du Sunne kommuns alla 9 skolor från förskoleklass till år 6.

I Sunne kommun finns det 8 skolor från förskoleklass till år 6 och en friskola för samma åldersgrupp:
Bäckalunds skola, Gräsmarks skola, Klättenskolan, Lysviks skola, Skäggebergsskolan, Prästbols skola, Svensby skola och Östra skolan. Friskolan heter Ekeby skola.