Länkar

Sagolika Sunne

Nyfikenheten och lusten till lärande är vår strävan och en av de viktigaste uppgifterna skolan har att ge. En lust att lära som sedan kan följa varje elev hela livet.

Fakta och insyn, råd och stöd till föräldrar

Skolans alla viktiga styrdokument har vi samlat på ett ställe, under rubriken "Fakta och insyn", de sidorna finns i menyn för varje skola liksom sidorna om "Råd och stöd föräldrar".