En sjukanmälan behöver vi ha varje morgon ditt barn är sjukt. Från och med den 1 januari 2014 görs detta via Talsvar eller Dexter. Här nedan finns instruktioner hur man går till väga.

Körsbärsblom

Frånvaroanmälan via talsvar

Så här funkar det:

1. Vårdnadshavare ska ställa in till vilket mobilnummer och/eller e-postadress återkopplingen på anmälan ska tas emot. Detta görs genom inloggning i Dexter där man väljer "Min Dexter" och "Ändra adress".

2. Vårdnadshavaren ringer till talsvar 0565-162 50 och anger elevens personnummer och tid för frånvaro (del av dag alternativt hel dag).

3. Talsvar tar emot uppgifterna från vårdnadshavaren och den anmälda frånvaron och anmälaren på eleven markeras i Dexter.

4. En återkoppling om att anmälan är registrerad går ut till vårdnadshavaren via SMS och/eller e-post (kräver att mobilnummer och e-postadress är registrerat samt att mottagaren valt att den önskar meddelande via SMS).

5. Undervisande lärare får information om att aktuell elev är frånvarande. Läraren ser i Dexter att anmälan kommit in och via vilket telefonnummer.

Detta är Dexter

Dexter är din skolexpedition på Internet, där du själv när som helst på dygnet bland annat kan sjukrapportera ditt barn. Här finns ditt barns schema, klasslistan och personallistan och du kan också följa ditt barns frånvaro och betyg. Inloggning sker genom Mobilt BankID via länken nedan. Kontakta förskolan/skolans administratör om E-legitimation saknas.

Kontakt

Jeanette Hallgren
Systemadministratör
E-post: jeanette.hallgren@sunne.se
Tel: 0565-156 06
Besök: Fryxellska skolan, Brårudsvägen 2
Adress: 38. Fryxellska skolan, 686 80 Sunne

Frånvaro och sjukanmälan

 

Frånvaroanmälan via talsvar
0565-162 50

Sjukanmälan via Dexter
Till din skolexpedition för självbetjäning på Internet (MobiltBankID krävs)