Uppdaterad 2021-04-23

2021-04-23

Fryxellska skolan

Nu har vi fått ytterligare ett fall bland våra elever på skolan. Eleven har varit på skolan under sin smittsamma period 21/22 april.

De elever och personal som varit i kontakt med eleven har fått information och vi följer folkhälsomyndighetens rekomendationer. 

Viktigt att vi alla hjälps åt och följer de rekomendationer som vi får.