Skolstart

2019-08-08

Välkommen tillbaka till skolan. Här finns information om tid, plats och skolskjuts den 20 augusti för elever på Fryxellska skolan!

Elever som börjar åk 7 samlas på snacketorget kl 08:10 för att hälsas välkomna av rektor och era nya mentorer.

Elever i åk 8 och 9 går till era korridorer för att samlas mentorsvis, alla startar kl: 08:10 eleverna läser heldag till 15:30.

Elever som åker skolskjuts åker utan busskort de två första veckorna.

 

Under dokument i högerspalten finner du ett informationsbrev från rektor.