Skolstart HT 2020

2020-06-25

Skolstart HT 2020

Information till elever på skolan.

Alla elever åk 7 börjar 17/8 Kl: 08:10-14:30

Eleverna går till sina korridorer och träffas i anvisat klassrum. Här väntar mentorer och informerar om hur dagen ser ut. Det kommer att vara tydliga skyltar ochh personal att fråga.

Alla elever i åk 8 och 9 börjar skolan den 18/8 Kl: 08:10-ca 15:00

Eleverna går till sina korridorer och träffas i anvisat klassrum. Här väntar mentorer och informerar om hur dagen ser ut.

Skolskjuts

Eftersom många av våra elever åker skolskjuts så de två första veckorna har Värmlandstrafik lovat alla elever åker utan busskort. Sedan kommer ni att få busskort av era mentorer till de som fått beviljat.

Alla elever kommer att få ett brev på posten med mer information.

Välkomna!