Om covid -19, Fryxellska skolan

2020-04-14

Fryxellska skolan följer de anpassningar och restriktioner som riksdagen och Sunne kommun ger oss. Stanna hemma om du är förkyld och vänta ytterligare 48 timmar innan du kommer tillbaka till skolan.

Alla är oroliga och det måste vi få vara!
Vi hjälps åt och pratar och informerar varandra.

Några av de senaste anpassningar som vi har gjort är i matsalen. Personalen har tagit bort stolar så man inte ska sitta för nära varandra när vi äter. En lärare möter upp klassen på snacketorget och följer med eleverna till matsalen, då äter man med de ca 20 personer man umgås med mest på skolan under dagen.

Vi försöker undvika större samlingar än 50 personer.

Alla uppmanas att vid förkylningssymptom stanna hemma i 48h efter att vi är symphtomfria innan vi återvänder till skolan/arbetet. Tvätta händerna med tvål och vatten.