Lovskola 2022

2022-03-18

Lovskola

I år kommer vi att fördela lovskolan på två tillfällen.

V.16 tisdag och onsdag 08:00-15:30

V.24 och 25 måndag till måndag 08:00-15:30

Lovskolan erbjuds till elever i åk 8 och 9 som riskerar att inte bli godkända till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet efter åk 9. 

Enligt skollagen ska huvudman erbjuda lovskola gällande minst 50h.

Mer info. får berörda elever på skolan av sina lärare.