Nationella prov-Prestdagar

2020-11-03

Ämnesbrytande dagar tisdag och torsdag V.46

Elever i åk 9

Under v. 45-50 har åk 9 muntliga nationella prov. De flesta av eleverna kommer att göra provet på tisdag och torsdag v. 46, de kommer att få tider av sina mentorer till de olika proven i svenska, matematik och engelska övrig tid har de resurstid och tid för förberedelse.

Eleverna i åk 7 och 8 att ha "Prestdagar"

Det är ämnesbrytande aktiviteter där klassen ska jobba med de praktisk estetiska ämnena på skolan, som vi kallar för Prestdagar!