Information från skolledningen höstterminen 2020

2020-09-02 Illustration av en glad gubbe som håller i en flagga där det står föräldramöten

Höstens föräldramöten kommer att ske digitalt via ett nytt system som heter Sway.

Du kommer att få en inbjudan via mejl från ditt barns mentor. Mötet kommer att ske någon gång under vecka 39. 

Vi bifogar ett informationsbrev från skolledningen. Se under rubriken Dokument.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn och unga med symtom på covid-19 gör en PCR-testning för att snabbare kunna komma tillbaka till skolan. Se under rubriken Länkar