Fältgruppen våren 2020

2020-03-11

Till vårdnadshavare för elever i åk 8

Fältgruppen i Sunne behöver hjälp under våra evenemang som händer i kommunen. Som tradition har vi valt vårdnadshavare från åk 8, men övriga vårdnadshavare är såklart välkomna att hjälpa till

8 Maj Vår-marknad  - 8A1

23 Juli Fryksdalsdansen torsdag - 8A2

24 Juli Fryksdalsdansen fredag -8B & 8C

25 Juli Fryksdalsdansen lördag 8D & 8E

2 Oktober Höst-marknad - 8F

se bifogat brev under dokument i höger spalten.