Delvis distans v. 6 och 7

2021-02-03

Fryxellska skolan

Beslut från huvudman gäller v. 6 & 7

Högstadiet fortsätter ytterligare i två veckor, vi fortsätter med att ha en årskurs per dag som läser via distans på Teams.

Man kan även fortsättningsvis hämta matlådor på skolan dagen innan eller samma dag under lunchrasten, alt. hämta på ytterskolorna mellan 11:00-12:30

Elever som läser på grundsärskolan och elever som är informerade sedan tidigare att de studerar på skolan fortsätter som vanligt.

De elever som läser via distans är:

8/2 Måndag: åk 8

9/2 Tisdag: åk 9

10/2 Onsdag: åk 7

11/2 Torsdag: åk 8

12/2 Fredag: åk 9

15/2 Måndag: åk 7

16/2 Tisdag: åk 8

17/2 Onsdag: åk 9

18/2 Torsdag: åk 7

19/2 Fredag: åk 8