Blivande elever till åk 7 HT-20

2020-05-20

Välkommen till Frycke! Ett brev och en film till elever och vårdnadshavare för blivande åk 7.

Hej du nya 7:a! 

Eftersom vi inte kan ses har vi gjort  en liten film där du får en liten rundtur hos oss. För att du lättare ska förstå vad du ser på filmen så förklarar vi här lite närmare. 

 

Din korridor: AB, CD eller EF

Då du börjar här avgör bokstaven på din klass vilken korridor du kommer att tillhöra; AB, CD eller EF. Korridorerna ser likadana ut förutom färgen på väggen. I din korridor har de flesta av dina lärare sin arbetsplats. Du kommer att ha de flesta av de teoretiska ämnena i den här korridoren. Här har du också ditt eget skåp.  

17 olika ämnen

Du kommer under högstadietiden att läsa och få betyg 17 olika ämnen. Du kommer att få en egen dator och på teams (en digital plattform) kommer du att få planeringar, uppgifter mm av dina lärare. I många ämnen arbetar du både i en bok men också i digitala läromedel. 

Vi har särskilda No-salar för de tre olika No-ämnena kemi, fysik och biologi. Egna salar för ämnet har också slöjd, hemkunskap, teknik, bild och musik. I idrott har vi tillgång till två salar nämligen Sparbankshallen och ”gamla” idrottshallen på Frycke. 

På skolans bibliotek kommer du att låna böcker till olika ämnen men också annan litteratur. Här har man ibland också lektioner. 

Bryggan och Galaxen

Bryggan är en plats dit man kan komma för att få lite extra hjälp i mindre grupper och avskärmade arbetsplatser. Galaxen heter vår särskola. 

Expeditionen

På expeditionen hittar du skolsköterska, kurator, rektorer och administratörer. Vi har också två specialpedagoger en elevcoach och en studie- och yrkesvägledare.  Även vaktmästaren kommer du förmodligen att stöta på. 

Snacketorget och rasterna

På Snacketorget kan du spela pingis, bara sitta och umgås, köpa frukost eller glass. Vi kan kalla det skolans mittpunkt även om EF-korridoren är den som ligger närmast följt av CD och sedan AB. Här finns scheman uppsatta och en infoTV med viktig information som matsedel mm. 

På rasten kan du spela pingis inne eller ute, spela basket, king, fotboll mm. Du kan låna bollar och racket i korridorens lärarrum eller på Snacketorget. Vill du ha en lugnare rastaktivitet finns kort och vanliga brädspel också att låna. 

Vi är en tobaksfri skola och du kommer att få möjlighet att gå med i tobaksfri duo där du skriver kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfri hela skoltiden. Alla med tobaksfri-duokort deltar regelbundet i utlottningar om fina priser och får rabatt på olika restauranger och butiker i Sunne. 

Skolskjuts

Om du åker skolskjuts till och från skolan stannar bussen vid Sparbankshallen. 

Vi ser fram emot att träffa dig till hösten 

Mvh 
Personalen på Fryxellska skolan