Besöker ungdomsmottagningen

2020-02-14

ÅK 8

Elever från åk 8 besöker ungdomsmottagningen i ämnet biologi tillsammans med undervisande lärare i NO.

Eleverna får tider och datum av sin lärare

.