Besök av Polisen 4/2

2020-02-04

Välkommen!

Idag har vi haft besök av Polisen på skolan.

Det var en mötesdag inför en kommande fortbildningsdag för all personal på Fryxellska och SG/Broby.

Det var ett spännande och inspirrerande möte och det kommer bli en mycket bra dag för personalen den 9/3 2020