25/9 Brandlarm

2019-09-26

För kännedom

Information från Fryxellska skolan den 25/9

För kännedom så har brandlarmet gått igång på skolan ute vid slöjden, vid lunch på onsdag. Det var ingen brand som gjorde att larmet gick. Räddningstjänsten har varit på skolan utifrån det automatiska larmet. Vi arbetar med att reda ut vad det är som gjort att larmet har utlösts.

Med vänlig hälsning

Rektor: Rikard Martinsson.