Varje elev på gymnasiet erbjuds individuella utvecklingsamtal en gång per termin. Elev som inte uppnår ställda kunskapskrav har rätt att få ett åtgärdsprogram

Vinterskog

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalen är framåtsyftande och omfattar kortsiktiga och långsiktiga mål. Vid utvecklingssamtalet ska läraren skrifitligen sammanfatta vad som behövs på kort och lång sikt för att eleven ska kunna nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Sammanfattningen finns i den individuella utvecklingsplanen som följer eleven genom utbildningen.

Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram upprättas i enlighet med vad skollagen säger. Om det framkommer att en elev inte uppnår kunskapskraven inom ramen för planerad undervisning, sker anmälan till rektor. Elevens behov av särskilt stöd utreds i samråd med elevhälsan. Specialpedagog, mentor och berörda lärare genomför en kartläggning. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärder ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.

Kontakt

Monica Olofson
Rektor SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 52
Besök: Södra Viken, Sunne
Adress: 35. Södra Viken 686 80 Sunne

Fredrik Ijmker Snell
Rektor SG/Broby
E-post: fredrik.snell@sunne.se
Tel: 0565 - 157 02, 070 - 191 35 86
Besök: Svetsarevägen 2, 686 33  Sunne
Adress: 37. SG/Broby, 686 80  Sunne