På sidan hittar du information om och blankett för inackorderingsstöd till elever folkbokförda i Sunne kommun. Ny ansökan ska göras inför varje läsår.

Ansökan om inackorderingsstöd

Inackorderingsstöd kan beviljas om du på grund av besvärlig resväg måste bosätta dig på skolorten eller i dess närhet och är ett bidrag till kostnaden för bostad och hemresor. Bidragets storlek beror på avståndet mellan föräldrahemmet och skolan. Du kan göra din ansökan när som helst under året, men bidraget betalas inte ut efter läsårets slut.

Mer information, bland annat om inackorderingsstödets storlek, utbetalningar och avanmälan, finns i ansökningsblanketten som du hittar under rubriken Dokument.

Följande villkor ska uppfyllas för att bidraget ska beviljas

  • Du är folkbokförd i Sunne kommun
  • Studerar på heltid vid en kommunal gymnasieskola
  • Det finns ingen undre åldersgräns men det utbetalas längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år
  • Den totala restiden fram och åter mellan hemmet och skolan är minst 2 timmar och 30 minuter per dag
  • Du får inte samtidigt ha ansökt om resebidrag/busskort 

Elev som av särskilda skäl bor inackorderad på viss studieort omfattas inte av dessa regler.

Avanmälan av inackorderingsstöd

Anmälan ska alltid göras om du:

  • avbryter studierna
  • minskar studieomfattning från hel- till deltid
  • flyttar hem
  • får resebidrag

Den som felaktigt tar emot inackorderingsstöd är skyldig att genast återbetala beloppet!

Kontakt

Annika Sandström
Kvalitetssamordnare
E-post: annika.sandstrom@sunne.se
Tel: 0565-156 49
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Lärande och utbildning, 686 80 Sunne, 686 80 Sunne