Arbetsplatsförlagt lärande ( APL ) finns på samtliga av kommunens yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje yrkesprogram har ett programråd där näringslivet finns representerat.

Teatertorget

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

På gymnasieskolans yrkesprogram har eleverna minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessa praktikplatser fyller de krav som finns på utbildningen. Eleven har en handledare på sin praktikplats och som är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter. Under hela sin skolgång är eleven försäkrad av Sunne kommun och så även under sina praktikperioder.

Programråd

Varje yrkesprogram har ett lokalt programråd där näringslivet representeras. Programrådets roll är att främja utvecklingen av yrkesprogrammet och bevaka elevens anställningsbarhet.

Kontakt

Monica Olofson
Rektor SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 52
Besök: Södra Viken, Sunne
Adress: 35. Södra Viken 686 80 Sunne

Fredrik Ijmker Snell
Rektor SG/Broby
E-post: fredrik.snell@sunne.se
Tel: 0565-157 02
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne