Klassråd och mentorstid ska finnas i alla klasser i gymnasiet och eleverna har rätt att använda lektionstid för att diskutera frågor som är viktiga för dem. Elevråd finns på de flesta skolor.

Elevernas ansvar och inflytande är viktig när det gäller undervisningen och arbetsmiljön på skolan och stöds av både  skollagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen.

Det kan till exempel gälla att ta fram skolans värdegrund, hur antimobbningsarbetet ska ske på skolan och hur man ska nå de uppsatta målen för utbildningen.

Mer information om elevinflytande på de olika gymnasieskolorna hittar du på respektive skolas webbplats.

Kontakt

Fredrik Ijmker Snell
Rektor SG/Broby
E-post: fredrik.snell@sunne.se
Tel: 0565-157 02
Besök: Svetsarevägen 2
Adress: 37. SG/Broby, 686 80 Sunne

Monica Olofson
Rektor SG/Södra Viken
E-post: monica.olofson@sunne.se
Tel: 0565-155 50, 076-128 45 52
Besök: Södra Viken, Sunne
Adress: 35. Södra Viken 686 80 Sunne