På varje skola finns ett elevhälsoteam. Till elevhälsan kan du vända dig för rådgivning, enklare sjukvård eller för att få någon att prata med när du behöver stöd och hjälp.

Sammansättningen på elevhälsoteamet varierar på de olika gymnasieskolorna, men på alla skolorna finns skolsköterska, skolkurator och stödresurs.  Elevernas mentorer kan också hjälpa till med många frågor, liksom din yrkesvägledare.

 

Elevhälsan arbetar också med förebyggande hälsoarbete, rådgivning och stödsamtal.

Rökning och snusning

Rökning och snusning är inte tillåtet på gymnasieskolorna i Sunne.

Vår strävan är att vara en tobaksfri zon. Rök- och snusförbudet gäller på hela skolans område. Detta är för allas trevnad och är en hälsofrämjande åtgärd. Elevhälsan erbjuder stöd till dig om du röker eller snusar och vill sluta.

Droger

Alkohol, narkotika och andra droger får inte förekomma, inte heller att någon uppträder påverkad av någondera. Vid misstanke om droganvändning/missbruk (rykten, studerandes uppgifter, egna observationer) kommer skolans personal att agera enligt skolans drogpolicy. Behöver du, eller vet någon annan som behöver stöd kan du kontakta elevhälsan.