För skolbarn som inte har en plats på fritidshem finns möjlighet att söka till lovfritids, under skolans lovdagar.

Hoppa hopprep

Du ansöker om lovfritids med hjälp av blanketten under rubriken Dokument, här intill.

Lovfritids finns intill respektive grundskola och finns för skolbarn som inte är inskrivna i barnomsorgen.

Avgiften för lovfritids är 50:-/dag, maxkostnad 1007:-/mån följer maxtaxan . Anmälan sker på respektive skola eller hämta lovfritidsblankett under dokument på högersida. Fyll i blanketten och lämna till skolan där ditt/era barn går. Anmälan lämnas in i god tid före lov.

 

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne