Fritidshemmen i kommunen finns på respektive grundskola. På fritids kan ditt barn vara före och efter skoltid längst till sommaren det år de fyller 13.

Under rubriken Länkar kan du se en översiktskarta över alla våra verksamheter i Sunne kommun.
Öppettider för fritidshemmen är klockan 06.00 och 18.00.

Skäggebergs fritidshem, Sunne

Skäggebergs fritidshem, som är centralt belägen i Sunne i och bredvid Skäggebergsskolan, består av avdelningarna Linden 1, Linden 2 och Nya Skäggebergsgården.
Tel: 0565-160 72, 160 84, 161 69
Besöksadress: Skäggebergsv 13

Klättens fritidshem, Stöpafors

Klättens fritidshem finns i samma byggnad som Klättens skola.
Tel: 070-187 08 20 
Besöksadress: Klättenskolan, Stöpafors

Gräsmarks fritidshem, Gräsmark

Gräsmarks fritidshem finns i samma byggnad som Gräsmarks skola.
Tel: 0565-157 12.
Besöksadress: Skolvägen 1

Svensby fritidshem, Västra Ämtervik

Svensby fritidshem finns  i samma byggnad som Svensby skola.
Tel: 076-101 47 16 Där ôpp 
076-101 31 84 Boken
Besöksadress: Svanvägen 4

Östra skolans fritidshem, Sunne

Östra skolans fritidshem ligger i östra delen av tätorten och intill Östra skolan. Där finns två avdelningar: Akka och Dunfin

Tel: Dunfin 070-190 35 57, Akka 070-263 78 38
Besöksadress: Brårudsvägen 4

Lysviks fritidshem, Lysvik

Lysviks  fritidshem finns i samma byggnad som 
Lysviks skola.
Tel: 0565-157 19, 070 185 02 60
Besöksadress: Genvägen 1

Prästbols fritidshem, Östra Ämtervik

Prästbols fritidshem finns i samma byggnad som 
Prästbols skola.
Tel:
0565-157 54.
Besöksadress: Prästbol 102

Kontakt

Malin Forsén
Förskoleadministratör
E-post: malin.forsen@sunne.se
Tel: 0565-160 46
Besök: Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2
Adress: 33. Förskola, 686 80 Sunne


Tf Rektor, Skäggebergs fritidshem och Klätten fritidshem
Karin Ulfsdotter


Tf Biträdande rektor, Gräsmark och Svensby fritidshem 
Sara Alwan

Rektor, Prästbol och Lysviks fritidshem
Magnus Persson

Biträndande rektor, Östra skolans fritidshem
Camilla Brandt