I Sunne kommun finns en fristående skola som heter Ekeby skola.

Ekeby skola

Ekeby skola är en fristående grundskola och fritidshem med förskoleklass och årskurs 1 - 6. 

Länkar