Vi har nu tagit emot din betygsutskrift och skickat ett e-postmeddelande med dina uppgifter till din angivna e-postadress. Kontrollera uppgifterna och hör av dig om det är något som inte stämmer.

Badstrand

Ditt betyg som är en vidimerad kopia skickar vi till den postadress du har angett i formuläret. 

Vi fakturerar en avgift på 100,- för din beställning och tar hand om din förfrågan så fort vi kan. Alla ärenden handläggs i tur och ordning.

Med vänliga hälsningar
Sunne kommun

Kontakt

Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne