Här kan du beställa en kopia av ditt betyg från grundskola, gymnasie eller vuxenutbildning. Ditt betyg som är en vidimerad kopia skickar vi till din angivna adress i formuläret.

Ett träd i vattnet

För betygsutskrift från pågående studier ska du vända dig direkt till din skola, det kan du inte beställa i formuläret nedan.

Vi fakturerar en avgift på 100,- för din beställning. Vi tar hand om din förfrågan så fort vi kan och handlägger i tur och ordning.

För betyg från KomVux kan du välja om du vill ha betyg för enstaka kurser eller alla betyg. Du kan också välja om du vill ha samtliga KomVux betyg eller alla betyg utom de med IG/F.

Skolans namn
Klass/Program
Fullföljd eller avbruten kurs
Är kursen är fullföljd eller avbruten i förväg
Examensår
Val av betygsutskrift
  
 Vid beställning av betygsutskrift från KomVux
Betyg för enstaka kurs
Betygsutskriftens innehåll
KomVux betygsutskrift med eller utan IG/F

  
 Dina kontaktuppgifter
Nuvarande För- och Efternamn
Annat namn under skoltiden
Personnummer
Adress
Postnummer, Ort
Telefon, dagtid
E-postadress
 

Kontakt

Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr