I formuläret kan du beställa betygsutskrifter från avslutade studier från gymnasie och  vuxenutbildning. Ditt betyg som är en vidimerad kopia skickar vi till din angivna adress i formuläret.

Ett träd i vattnet

För betygsutskrift från grundskolan och/eller pågående studier ska du vända dig direkt till din skola, det kan du inte beställa i formuläret nedan.

Vi fakturerar en avgift på 100,- för din beställning. Vi tar hand om din förfrågan så fort vi kan och handlägger i tur och ordning.

DINA KONTAKTUPPGIFTER
Nuvarande För- och Efternamn
Annat namn under skoltiden
Personnummer
Adress
Postnummer, Ort
Telefon, dagtid
E-postadress

OBS!
Vi fakturerar en avgift på 100,- för din beställning.

Skolans namn
Klass/Program
Fullföljd eller avbruten kurs
Är kursen är fullföljd eller avbruten i förväg
Examensår
Val av betygsutskrift

Vid beställning av betygsutskrift från KomVux
Betyg för enstaka kurs

Kontakt

Kommunkansliet
E-post: kommun@sunne.se
Tel: 0565-160 00
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera ditt ärende. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.
Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter finner du på vår webbplats: www.sunne.se/gdpr