Sunne kommun har sju F-6-skolor, en högstadieskola, två gymnasieskolor och vuxenutbildning. I kommunen finns också en fristående skola.

Kommunen har sju skolor från F till år 6, en högstadieskola, två gymnasieskolor och vuxenutbildning.  I kommunen finns det också en fristående skola. 

I menyerna har du all information om utbildning i Sunne kommun. Där hittar du också vårt utbud av vuxenutbildning och vårt LärCenter som hjälper dig att välja rätt utbildning på hemmaplan eller på annan ort.

Kontakt

Anna Ullenius
Biträdande skolchef
E-post: anna.ullenius@sunne.se
Tel: 0565-160 47
Besök: Kommunhuset Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Ylva Winther
Skolchef
E-post: ylva.winther@sunne.se
Tel: 0565-160 48, 070-260 83 13
Besök: Kommunhuset, Kvarngatan 4
Adress: 1. Barns, ungas och vuxnas lärande, 686 80 Sunne

Länkar