Kompostering är ett bra sätt att ta vara på ditt hushålls- eller trädgårdsavfall. Du får kompostera trädgårdsavfall på din egen fastighet utan anmälan till miljö- och byggenheten, så länge som inga olägenheter uppstår.

Information för dig som vill kompostera matavfall

För att få kompostera matavfall på den egna fastigheten krävs en anmälan till miljö- och byggenheten i Sunne kommun. Komposten får inte skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Komposten ska vara skadedjurssäker och hål eller springor i komposten får inte vara större än 5 mm. 

För handläggning av anmälan tas ut en avgift motsvarande 0,5 timmar enligt kommunens gällande taxa.

Traditionell kompostering

Vad behöver komposten?

Luft

För att komposteringen ska fungera behövs syre. Därför måste det finnas hål i komposten så att luften kan komma in. Hål eller springor får dock inte vara större än 5 mm. Materialet komposteras fortare om du rör om i komposten med jämna mellanrum. En kompost med mycket mask behöver inte röras om. Finfördela materialet i mindre delar innan du lägger det i komposten. Varva gärna med luftigt grövre material som små kvistar. 

Vatten

Komposten ska vara lagom fuktig, ungefär som en urkramad tvättsvamp. Om komposten torkar avstannar förmultningen och för mycket vatten leder till syrebrist och förruttnelse. Vanligtvis behöver inte komposten vattnas eftersom tillfört material innehåller vatten. Ett tecken på att det är för torrt är att man får myror i komposten. Då är det bra att vattna komposten tills myrorna försvinner. 

Strömaterial

Det är viktigt att hålla en balans mellan kol- och kväverikt material i kom-posten. Matavfall innehåller mycket kväve, och det är därför bra att varva med kolrikt material som t.ex. flisat trädgårdsavfall, sågspån eller hushållspapper. Strömaterial suger även åt sig vattnet som bildas i komposten och förbättrar luftigheten samt motverkar flugor och dålig lukt. En noggrann täckning är särskilt viktig då man komposterar köksavfall. Strömaterialet ska vara torrt. Riktlinje för ströanvändandet är en del strö till tre delar avfall. 

Värme

En fungerande kompost blir varm. I en vanlig trädgårdskompost eller oisolerad kallkompost bli det sällan mer än ca 40°, i en isolerad varmkompost bli det över 60° varmt. Om du vill kolla att komposteringen är ordentligt igång, kan du sticka in en käpp mitt i komposten. Ta ut käppen efter några minuter. Känns den varm, är allt bra.

När är komposten färdig?

Komposten är färdig när den ser ut som jord, känns som jord och luktar som jord. Detta tar mellan 4 månader och 2 år beroende på typ av behållare, kompostmaterial och hur komposten sköts. En varmkompost med mask i komposterar generellt sett snabbare än en kallkompost. Det är därför viktigt att man väljer en tillräckligt stor behållare om du ska kallkompostera. 

Riktlinjer på storlekar på olika kompost:

Kallkompost 100 liter per person/år

Varmkompost 50 liter per person/år

Roterande kompost 25 liter per person/år

Bokashi

Bokashi är en metod där matavfallet fermenteras genom att tillsätta mikro-organismer för att få en effektivare nedbrytningsprocess. Fermenteringen sker i rumstemperatur i några veckor innan matresterna tas ut och efterkom-posteras. Precis som med traditionell kompostering, så måste efterkom-posteringen ske på ett skadedjurssäkert sätt som inte kan skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön.