Företagare i Sunne

Näringslivet växer och arbetsmarknaden är god i Sunne. Sunnes mångfald av starka företag i olika branscher skapar utveckling och bidrar till Sunnes attraktivitet på kort och lång sikt. I Sunne finns ovanligt många entreprenörer. Här träffar du några av dem.

Det är människan bakom, entreprenören, som skapar förutsättningar för vinst, omsättningsökningar och kanske leder det vidare till nyanställningar i företagen.

Ur ett kommunperspektiv är det företagen som är välfärdsskaparna. Om de går bra kan vi upprätthålla och utveckla välfärden.

Därför är långsiktig, strategisk utveckling av företagens villkor, kommunens attraktivitet, mark för byggnation och kompetensförsörjning också en investering för skolan, vården och omsorgen.

Helt enkelt en investering för alla oss som lever och bor i Sunne,