Sunne vill bli Värmlands bästa skolkommun

Sunne vill skapa den bästa skolan i Värmland. Vägen dit handlar bland annat om att få ännu fler elever att trivas och öka deras förutsättningar att kunna ta till sig kunskap och utvecklas.

Målsättningen att bli Värmlands bästa skolkommun är uttalat av den politiska ledningen i Sunne kommun. Det görs olika insatser som tar steg i den riktningen, exempelvis på högstadiet Fryxellska skolan där Madeleine Persson är studie-och yrkesvägledare.

Madeleine Persson

Arbetar med stämningen på skolan

– Vi arbetar aktivt med stämningen på skolan. Vi vill skapa en trygg och rolig skolmiljö, eftersom det är viktigt för studierna. Unga behöver bli sedda med värme, skratt och förståelse, men också utifrån ramar med tydlig och trygg kunskap, säger Madeleine.

Höjer kompetensen

Madeleine jobbar med samtal, övningar och information, individuellt och i grupp, för att öka elevernas förmåga. Samtalen kan innehålla allt från meritvärde (betyg) och val av gymnasieprogram till mående, stress och motivation

– Mitt jobb är att förbättra elevens kompetens för att göra framtida studie- och yrkesval. Det innebär att eleven, utifrån sina förutsättningar, blir medveten om olika alternativ, sina egna möjligheter samt får tillfälle att öva på att fatta och genomföra beslut, säger Madeleine.

Fyra elever, Johannes, Teeba, Rhodé och Noel, som går i nian deltar i en film om studiemotiverade ungdomar.

– De delar med sig av sina tankar och funderingar och jag är väldigt stolt över dem och hur de resonerar om framtiden.

Delaktighet viktigt

Studiebesök, prao, öppet hus på skolor och framtidsmässor är andra aktiviteter som görs för att öka elevernas självkännedom.

Fryxellska skolans trygghetsgrupp och elevrådet är med och tar olika beslut på skolan. Ofta får de också frågor från exempelvis politiker och näringsliv kring vad unga saknar i Sunne.

– Vi har nyligen haft politikerbesök om strategin för Sunne kommun år 2040 och hur de unga vill att Sunne ska utvecklas. ANDT-samordnaren Ida Mattsson har också varit hos oss och gick igenom en undersökning kring ungdomars drogvanor. Det är viktigt att eleverna får vara delaktiga.

Känsla av gemenskap

Temadagar och tävlingar ökar känslan av gemenskap på skolan.

– Jag spelar ofta musik när eleverna anländer på morgonen för att sätta en stämning och arrangerar aktiviteter på skolans samlingsplats Snacketorget under dagen, med hjälp av engagerade kollegor. När vi hade Halloween-tema slog vi rekord i antal utklädda bland både lärare och elever! Då var det supercoolt att komma in på skolan kan jag lova. Det är ju inte varje dag man få gå till jobbet klädd i svart lång mantel!

För att inspirera eleverna i deras val av gymnasieprogram får de bland annat åka på framtidsdagar, studiebesök, öppet hus, göra yrkestester, diskutera, samt få besök av Handelskammaren Värmland som ger eleverna kunskap om arbetsmarknaden.

 

Susanne Olsson och
Caroline Sundström

Trygghet och trivsel är basen

Trygghet och trivsel är en viktig bas för att elever ska kunna ta till sig kunskap. Därför deltar Fryxellska skolan också i projektet ”Värmlands skolsamverkan” som medfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Projektledare är socionomerna Susanne Olsson och Caroline Sundström.

– Målet med projektet är att fler elever ska ha gymnasiebehörighet. Skolan ska vara en plats där man trivs och får förutsättningar att utvecklas. Därför lägger vi stort fokus på trivsel och har även investerat i den fysiska skolmiljön, säger Susanne och Caroline.

Elevernas fritid och hemsituation är viktiga pusselbitar för en fungerande skolgång. Kommunens fritidsliv och socialtjänst är därför viktiga samverkansparter liksom vårdnadshavare.

– Vi arbetar bland annat med teambuilding i klasser och uppstyrda rastaktiviteter. Skolans elevcoach och kurator är med i arbetet för att främja trygga klasser.

Ett exempel på aktivitet är att alla klasser i årskurs 7 startar högstadiet med en egen aktivitetsdag.

– Fokus är att lära känna varandra och arbetet med teambuilding fortsätter sedan under högstadietiden. Vi gör övningar för att eleverna ska lära känna sig själva och varandra bättre.

Forskning är utgångspunkten

En viktig del i projektet är omvärldsbevakning. Aktuell forskning är utgångspunkt i valet av insatser och aktiviteter.

– Vi diskuterar också att bjuda in föreningslivet för att se på möjligheterna till att utöka samverkan med dem, säger Susanne och Caroline.