Gunnar Mattsson

Gunnar Mattsson driver företaget Eco Oil Värmland AB som både producerar och säljer färdiga koldioxidneurala bränslen med biprodukter, liksom hela processanläggningar.

Gunnar Mattsson

Eco Oil Värmland AB är återförsäljare för Eco-Oil Miljöbränslen i Sverige AB.

– Med bränslen avses alla typer av drivmedel, vars ursprung är biobaserade. Dessa koldioxidneutrala bränslen kan användas till valfri motor. De uppfyller de krav som är angivna enligt EN-normer, säger Gunnar Mattsson.

Enligt Eco-Oil är deras drivmedel kemiska kopior av deras fossila motsvarigheter, men utan att innehålla en enda fossil molekyl.

Genom att de är koldioxidneutrala, innebär det, att de inte producerar något nettoutsläpp av koldioxid till atmosfären.

Förnybart bränsle

Insatsmaterial till Eco-Oils bränslen kan till exempel vara energigrödor, restprodukter från skogs- eller jordbruk, sågspån, samt från livsmedelsindustrin, som animaliska fetter eller oljor. Insatsmaterialet processas och omvandlas till 100 procent förnybar bensin, diesel, gasol eller flygbränsle.

– Huvudprodukten kan variera i de olika processenheterna och med det olika biprodukter. Till exempel diesel först och gas sedan, eller omvänt. Restprodukten ånga kan driva en generator för intern strömförbrukning eller ge ström att sälja. Därefter blir det avjoniserat rent vatten som har många köpare. De nedbrytbara kolresterna kan användas till jordförbättring.

Processanläggningarna placeras nära där insatsmaterialet finns, eller där förbrukningen är.

15 års utvecklingsarbete

En annan del av konceptet är tillverkningen av själva processfabriken, som med fördel har utspridda underleverantörer, men med en plats för slutmontage.

Efter cirka 15 års utvecklingsarbete är företaget inom kort framme vid att offentligt berätta att det finns och vad de erbjuder i jämförelse med nuvarande produkter på marknaden.

– Innovationerna påverkar inte miljön negativt under processen. De ligger rätt i tiden med tanke på hur prisbilden på bränsle har utvecklat sig.

En annan del i företaget är reduceramera.se som är återförsäljare i Sverige av ett koncept för att framställa vätgas ombord på fordon och maskiner.