Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL finns på samtliga av kommunens yrkesprogram med minst 15 veckor. Varje yrkesprogram har ett programråd där näringslivet finns representerat.

Eleven har en handledare på sin praktikplats som är lämplig för uppdraget och har nödvändiga kunskaper och erfarenheter.