Mötesplats näringsliv

Mötesplats näringsliv är en företagsfrukost sista tisdagen i månaden dit Sunne kommun bjuder in det lokala näringslivet. Företagare och kommunalråd, kommunledning och olika tjänstepersoner får möjlighet att pratas vid regelbundet för att utveckla samarbetet.

Det här är Mötesplats näringsliv

Mötesplats näringsliv har olika teman med aktuella frågeställningar och ämnesområden. Syftet är att skapa ett forum där företagare och näringslivsorganisationerna kan möta kommunen på ett enkelt sätt, knyta nya kontakter och få information om läget i Sunne kommun.

– I många är har vi jobbat med näringslivsråd. Nu vill vi bjuda in bredare för att ännu fler företagare ska ha möjlighet att prata om det som är angeläget med oss. Vi vill lyssna för att kunna göra förbättringar och förenkla för företagen, säger Petra Svedberg, kommunchef.

Plats och datum 

Broby Gästgivargård, Långgatan 25, Sunne, kl 9-10.
Drop-in för frukost från kl 8.30.

 • 30 april
  Hur ska Sunne kommun utvecklas, med siktet inställt på år 2040, för att vara en attraktiv kommun för företag att etablera sig och växa i? Kom och diskutera vad som är viktigt ur ett företagarperspektiv när det gäller översiktsplanering och kommunens strategiska arbete. Hur möter kommunen företagens behov?

  Anmälan senast 25 april.

 • 28 maj
  Vårens sista Mötesplats näringsliv handlar om Trafikverkets planerade renovering av Sundsbron samt den nya samhällsekonomiska analysen gällande vägbro över Fryken norr om Sunne tätort som genomförts av Kreera samhällsbyggnad.

  OBS Platsen! Frykensalen, Sunne Bibliotek.
  Deltagande från Trafikverket och Kreera AB.

Anmälan

Anmälan senast fem dagar i förväg till näringslivsenhetens e-postadress.