Värmlands unga i arbete

Värmland unga i arbete är ett projekt med syftet att förebygga utanförskap och främja ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Projektet vänder sig till dig som är mellan 16–29 år och som varken arbetar eller studerar.
Katarina Stangnes och Lotta Ranström, projektledare i Sunne för Värmlands unga i arbete.

När du deltar i projektet tar du, tillsammans med våra projektledare Katarina och Lotta, fram en plan för att du ska nå dina individuella mål.

Det här kan du få hjälp med:

• Myndighetskontakter
• Hjälp till vården
• Studiebesök på skolor eller praktikplatser
• Friskvård eller samtal

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakta Katarina Stangnes →

Kontakta Lotta Ranström →

Inbokade möten hålls på Ekebyvägen 4, i Sunne.

Logotyp för projektet Värmlands unga i arbete.

Om projektet

I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar tio kommuner i Värmland med Polis, Kriminalvård, Frivård samt Region Värmlands Folkhälsa. Projektet syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet.

Målgruppen för projektet är unga mellan 16–29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, risk- och missbruk.

Projektets mål

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen.

EU-flaggan.