Cykling och cykelvägar

Att cykla är ett uppskattat färdmedel till och från jobb eller skola. Utöver vardagsåkning är cykel också populärt som friluftsaktivitet. I Sunne finns möjligheten till både och, med en antagen plan för utbyggnad av ännu fler cykelvägar, samt parker och banor för den äventyrlige.