Trafik och gator

Det är viktigt att ha bra vägar, gator och trafiksystem för att samhället ska fungera bra. Kommunen kontrollerar regelbundet våra vägar och gatubelysning för att se till att allt fungerar som det ska.

Om du upptäcker att en gatlampa är trasig, det är ett hål i vägen, vattenläcka eller liknande problem kan du hjälpa oss på kommunen genom att göra en felanmälan via vår e-tjänst. 

Vid akuta fel utanför arbetstid som behöver avhjälpas omedelbart, ring vårt journummer som du hittar i e-tjänsten.