Trafik och gator

Vägar, gator och trafik är en viktig del i en fungerande infrastruktur. Kommunen ser med jämna mellanrum över statusen för våra vägar, gatubelysningen med mera för att allt ska fungera som det ska. Om du upptäcker något problem får du gärna göra en felanmälan till kommunens tekniska enhet, så felet kan åtgärdas så snart som möjligt.