Belysning av gator i Sunne

Kommunens tekniska enhet ansvarar för vägbelysningen i tätorterna samt längs allmänna och enskilda vägar. För belysning längs väg E45 och väg 241, även kallad Storgatan, ansvarar Trafikverket.

Ungefär tre gånger per år inspekteras vägbelysningen av kommunen. Upptäcker du något fel på vägbelysningen kan du göra en felanmälan. När vi tar emot din felanmälan görs en bedömning om prioritet, där vissa fel får hög prioritet och åtgärdas omedelbart, fel med lägre prioritet åtgärdas vid ordinarie områdestillsyn.