Gator och trafikinformation

Sunne kommun ansvarar för driften och underhållet av kommunala vägar och gator. Det innebär reparation, snöröjning, sandning och sopning. För enskilda vägar ansvarar respektive vägförening, något som det också går att ansöka om driftbidrag för.

Väghållare

I Sunne kommun finns det kommunala, statliga och enskilda vägar. Som väghållare ansvarar man för driften för respektive väg.

 • Sunne kommun
  Majoriteten av bostadsgatorna i kommunens tätorter ägs och sköts av Sunne kommun.
 • Trafikverket
  Storgatan, E45 och de andra större vägarna och länsvägarna ansvarar Trafikverket för. Men även vissa grusvägar.
 • Vägföreningar och enskilda personer
  Mindre vägar och grusvägar ägs och sköts oftast av en vägförening eller privatperson.

Se vem som är väghållare i Trafikverkets karta

På Trafikverkets nationella vägdatabas kan du se detaljer om landets vägar via en karta. Så använder du Trafikverkets karta:

 • Gå in på Trafikverkets karta.
 • Filtrera på vad du vill se via menyn uppe till höger, exempelvis "Väghållare".
 • Zooma in och flytta dig runt i kartan för att se information om en specifik väg.

Enskild väg och driftsbidrag

Du kan få kommunalt driftsbidrag för att underhålla enskild väg, ansökan görs via vår e-tjänst om driftbidrag, som du finner högst upp på den här sidan. Storleken på driftbidraget avgörs av Trafikverkets kalkyl om vägskötselskostnader.

Du kan även få bidrag för enskild utfart.

Villkor för att få bidrag

 • Vägen är först är godkänd för bidrag hos Trafikverket
 • är minst 1 kilometer lång
 • det finns bofasta längs vägen
 • allmän trafik är tillåten.

Du som har bidrag för enskild väg kan också söka särskilt bidrag när du gör större åtgärder på vägen. Exempelvis vid byte av vägtrumma eller förstärkningsarbeten på vägen. För att vara berättigad särskilt bidrag hos kommunen ska du först få din ansökan godkänd hos Trafikverket. 

Enskild utfart

Du kan även få bidrag för enskild utfart, då krävs det att:

 • Du har längre än 300 meter till annan väg
 • du bor permanent i fastigheten dit utfarten leder
 • allmän trafik är tillåten.