Gator och trafikinformation

Sunne kommun ansvarar för driften och underhållet av kommunala vägar och gator. Det innebär reparation, snöröjning, sandning och sopning. För enskilda vägar ansvarar respektive vägförening, något som det också går att ansöka om driftbidrag för.

Majoriteten av alla bostadsgator i kommunens tätorter ägs och sköts av Sunne kommun. Trafikverket ansvarar för de större vägarna, likt E45 och länsvägar, men också för vissa grusvägar. Det vanligaste för de mindre vägarna och grusvägarna är dock att de ägs och sköts av vägföreningar eller enskilda personer.

På Trafikverkets nationella vägdatabas kan du se detaljer om landets vägar, där hittar du information som begränsad bredd, cykelvägar, tillgänglighet med mera. Se Trafikverkets nationella vägdatabas.

Driftsbidrag enskild väg och enskild utfart

Enskild väg

Du kan få kommunalt driftsbidrag för att underhålla enskild väg, ansökan görs via vår e-tjänst om driftbidrag. Storleken på driftbidraget avgörs av Trafikverkets kalkyl om vägskötselskostnader.

För att få bidrag krävs det att:

  • Vägen först är godkänd för bidrag hos Trafikverket
  • vägen ska vara minst 1 kilometer lång
  • det finns bofasta längs vägen
  • allmän trafik är tillåten.

Du som har bidrag för enskild väg kan också söka särskilt bidrag när du gör större åtgärder på vägen. Exempelvis vid byte av vägtrumma eller förstärkningsarbeten på vägen. För att vara berättigad särskilt bidrag hos kommunen ska du först få din ansökan godkänd hos Trafikverket. 

Enskild utfart

Du kan även få bidrag för enskild utfart, då krävs det att:

  • Du har längre än 300 meter till annan väg
  • du bor permanent i fastigheten dit utfarten leder
  • allmän trafik är tillåten.